Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zuidbroek

Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. In 1965 smolt het samen met de gemeente Noordbroek tot Oosterbroek waar het ook de hoofdplaats van was. De plaats ligt aan het Winschoterdiep (1628), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en de rijksweg A7(E35), voorts aan het Muntendammerdiep.

De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. De kerk bezit een preekstoel met snijwerk van C. Struiwig (1736), een herenbank en kerkbank uit 1671, een een koorafsluiting met drostenbanken van Allert Meijer en Mencke Mollaan, met snijwerk van Jan de Rijk (1709). Het orgel is van F.C. Schnitger en H.H. Freytag (1739-94).

Bij een kerkrestauratie in 1997 en het daarop volgende archeologisch onderzoek werden resten van levensgrote gepolychromeerde zandstenen beelden gevonden, respectievelijk een Christusbeeld en een Mariabeeld. Deze maakten waarschijnlijk deel uit van een laat 15de of vroeg 16de-eeuwse calvariegroep die op het kerkhof stond opgesteld. Aannemelijk is dat de beeldengroep werd vernield toen in 1568 de troepen van Lodewijk van Nassau door het gebied trokken, waarna de resten in de kerk werden begraven. Een andere mogelijkheid is dat dit gebeurde toen in 1569 en 1574 watergeuzen het gebied teisterden, waarbij o.a. het klooster te Midwolda werd geplunderd.

Het kantongerecht van Zuidbroek dateert van 1882-1883.

In de Middeleeuwen Suthabroke. Broek is moerassig land met (moeras)bos. Noordbroek en Zuidbroek zijn waarschijnlijk van oorsprong randveennederzettingen die met de toenemende bodemvernatting ten gevoleg van ontginningen opschoven.

Bronnen:
Nieuwe Groninger Encyclopedie (1999)


Eerste pageview van vandaag: 1