kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Winschoter courant

De oudste Winschoter courant dateert van 1857. Deze krant kreeg in 1870 het predikaat 'Nieuwe' voor haar naam (zie nieuwe Winschoter Courant), waarmee ze zich wilde onderscheiden van het in dat jaar verschenen 'Advertentieblad voor Winschoten, 't Oldambt en Westerwolde'. Van meet af aan was het nieuwe blad meer dan een advertentieblad.

landing van de eerste mens op de maan onderstreepte ze haar geavanceerde positie. Als 'rooie Winschoter' onderscheidde de krant zich ook in redactioneel opzicht. Dat was vooral in de jaren '70 het geval toen Simon van *Wattum hoofdredacteur was.

De Winschoter Courant gedroeg zich in meerdere opzichten eigenzinnig: nadat in 1972 geweigerd werd om een tariefsverhoging door te voeren, omdat vele Oost-Groningers deze niet zouden kunnen opbrengen, kwam de krant buiten de Nederlandse Dagblad Pers te staan. Ook het samenwerkingsverband van de Regionale Dagblad Pers werd verlaten. De krant zou in vergelijking met grotere bladen te hoog zijn aangeslagen. Ondertussen werd haar positie, evenals die van andere kleine regionale kranten, steeds moeilijker. De poging in 1968 om in de Veenkoloniën voet aan de grond te krijgen met het kopblad Oost-Groninger Dagblad mislukte. In 1973 werd De Noord-Ooster, die in handen was gekomen van de Nederlandse Dagblad Unie, kopblad van de Winschoter Courant. Het aantal abonnees liep daardoor ineens op tot 26.000. In 1980 werd zelfs het aantal van 28.000 overschreden. De Winschoter Courant had toen ook zelf haar zelfstandigheid verloren en maakte onderdeel uit van van het Wegener Concern. Het bleek de voorbode van een nog grotere fusie tussen de Drentse en Oost- Groninger dagbladen, die zich voltrok in 1986. Mede als gevolg daarvan werd in 1992 uit de Winschoter Courant en De Noord-Ooster één ochtenblad geboren: het “Groninger Dagblad, sinds 1 januari 1995 onderdeel van het “Hazewinkel Concern. [Stolk, Van der Veen

Lit: Tammeling, De krant bekeken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.