kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem Jan Aalders

Willem Jan Aalders (Amsterdam 1870 - Groningen 1945) studeerde theologie in Amsterdam vanaf 1888 en promoveerde in 1909 in Leiden op de dissertatie Schleiermachers 'Reden über die Religion' als proeve van apologie. Hij was hervormd predikant in Buiksloot (1894) en Beesd (1901); hij was kerkelijk hoogleraar te Groningen in 1915, gewoon hoogleraar van 1923 tot 1940.

Aalders was nauw betrokken bij kerkelijke en culturele activiteiten. Op deze terreinen heeft hij zowel lokaal als nationaal vele functies bekleed. Vele jaren was hij lid van de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Aalders was voorzitter van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Vakonderwijs en voorzitter van het Groninger Diaconessenhuis.

Lit: Biografisch Lexicon Geschiedenis Nederlands Protestantisme 1, 23-26.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.