kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem Isaac Fleischer

Willem Isaac Fleischer, doopsgezinde emeritus predikant, geboren 4 juni 1905 in de Doopsgezinde pastorie van Makkum, studeerde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en diende achtereenvolgens de gemeenten Terschelling, Balk en Woudsend, Steenwijk en Meppel, Meppel alleen en tenslotte ook Groningen, waar hij tevens part-time studentenpredikant was.

Per 1 sept. 1970 werd hem emeritaat verleend. Ds. Fleischer bekleedde vele functies in het kerkelijk leven zoals voor het Doopsgezind gemeenschapswerk. Ook was hij enige tijd secretaris van de landelijke studentenpredikanten.

Ds Fleischer was jarenlang voorzitter van de Friese Doopsgezinde Jongerenbond. Met zijn vrouw maakte hij deel uit van de leidersteams van de “crisisweken” in Elspeet. Hieruit ontstonden de door hem geleide “gemeenschapsweken”.

In de oorlog vonden heel wat onderduikers een onderdak in de pastorie. Vele anderen werden geholpen.

Vanuit Meppel deed ds Fleischer pionierswek in de Noord-Oost Polder, waar van 1947-1949 catechisatie werd gegeven, huisbezoek werd gedaan en kerkdiensten werden gehouden, vóórdat de Broederschap hier aandacht aan schonk.

In Groningen werd hij voorzitter van de oecumenische Raad, later de Raad van Kerken.

Tot zijn verbazing ontving hij het ridderkruis van Oranje-Nassau.

Tijdens zijn pensioen wijdde ds Fleischer zijn krachten aan de opbouw van de “Hut-Gemeente” te Emmen, een nieuw, open, oecumenisch project.

Daarna riep Stadskanaal zijn hulp in als consulent.

Websites en bronnen:
www.dhkonline.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.