kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem Boeles

Willem Boele Sophius Boeles (Noorddijk, 2 oktober 1832 - Dieren, 2 december 1902) was een Nederlandse jurist. Hij was advocaat, rechter en achtereenvolgens vicepresident en president van het gerechtshof van Leeuwarden.

Willem Boeles was de zoon van Pieter Boeles en Alberdina Janna Speckman.

Vestigde zich na zijn studie rechten aan de universiteit van Groningen aldaar in 1856 als advocaat.
Zijn loopbaan als rechter begon in 1863 in Sneek. Daarna werd hij in 1865 rechter en in 1870 raadsheer in Assen. Op 30 december 1875 werd hij beëdigd als vicepresident van het nieuwe gerechtshof in Leeuwarden en precies twintig jaar later werd hij beëdigd tot president van dit gerechtshof.

Zijn kerkelijke en historische belangstelling leidde ertoe dat hij zitting had in verschillende beheerscolleges van de Nederlandse Hervormde Kerk en dat hij publiceerde op dit terrein. Zo verscheen in 1860 zijn studie De geestelijke goederen in de provincie Groningen van de vroegste tijden tot heden. Als deskundige was hij lid van de staatscommissie, die zich bezighield met het beheer van de kerkelijke goederen. In 1883 schreef hij een drietal rapporten over de vicariegoederen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Voor de Friese geschiedenis in het algemeen verrichtte hij veel werk. Hij schreef diverse historische werken, waaronder de geschiedenis van de hogeschool te Franeker. Hij was tevens bibliothecaris en voorzitter van het Friesch Genootschap. Hij zette zich in voor het Friesch Museum, waarvan hij één der oprichters was en waarvoor hij, samen Dirks en Corbelijn Battaerd, in 1881 de eerste catalogus schreef. Hij was lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en lid van de algemene synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Verder verzorgde hij de biografieën voor de gedenkboeken van de universiteiten in Groningen en Franeker en schreef hij vele artikelen voor de Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden inzonderheid de provincie Groningen en De vrije Fries.

Boeles werd in 1889 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Boeles trouwde op 5 augustus 1863 met Titia Hermina Tonkes, dochter van de Groninger koopman Remko Harms Tonkes en Helena Smedes.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.