kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wiepke Bouman-Geertsema

Wiepke Bouman-Geertsema, (Beerta 1842 - Amsterdam 1887), is (waarschijnlijk samen met Herman Bouman) de schrijfster van de novelle 'De Golden Kette: 'n Grönneger Dörpsverhaol', verschenen onder het pseudoniem W. van Palmar (1875), als apart katern heruitgegeven in Leesteken Magazine (1987).

Eerst leerlinge en later vrouw van Herman Bouman, die onder meer schoolhoofd te Beerta was.

Onder de schuilnaam W. van Palmar verscheen in 1875 van de hand van Wiepke Bouman-Geertsma het verhaal De golden kette dat grote bekendheid verkreeg. Het is de geschiedenis van een trotse rijke boer die van geld bezeten is. De schrijfster brengt met dit verhaal het element van sociale tegenstelling en problemen in de dialectliteratuur wat tegenover de veelheid van humoristische rijmelarij zeker een gunstige verruiming van gezichtsveld betekende.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.