kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wiebe Jannes Formsma

Wiebe Jannes Formsma (Grijpskerk, 25 februari 1903 - Groningen, 19 maart 1999) was historicus, publicist en rijksarchivaris. In 1970 kreeg hij de Culturele Prijs van de provincie Groningen.

Formsma studeerde geschiedenis aan de universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1930 op De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536.

Hij was achtereenvolgens archiefinspecteur in Overijssel, adjunct-archivaris (chartermeester) bij het Rijksarchief in 's-Hertogenbosch en vanaf 1946 rijksarchivaris in Groningen. In 1968 ging hij met pensioen.

Dr. Formsma was van 1946 tot 1981 redacteur van de Groningsche Volksalmanak. Hij publiceerde diverse historische verhandelingen; Onder zijn redactie verscheen onder meer het boek Historie van Groningen. Stad en Land, waarvan het eerste exemplaar in 1976 werd aangeboden aan de commissaris der koningin Edzo Toxopeus.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.