kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wibrandus Gerardus Reddingius

Wibrandus Gerardus Reddingius, (Engelum, Friesland 1776 - Woltersum 1852), hervormd predikant en oud-liberale auteur van opvoedende lectuur, vooral voor de jeugd.

Hij studeerde theologie in Franeker (1782) en was hervormd predikant in Scharnegoutum (1796), Dronrijp (1798), Bierum (1809), Eppenhuizen (1810), Midlum (Oost-Friesland) (1817) en Woltersum (1818-1852, emeritaat). Hij was een oud-liberale auteur van opvoedende lectuur, vooral voor de jeugd, onder andere Spreuken van Oude Wijzen, Hollandsche Spreekwoorden (1815). In de Groninger Volksalmanak schreef hij over 'Groninger provincialismen' (1839) en 'Over een oud protocol' (i.c. Woltersum, 1841).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.