kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

verboden boeken

Titels verboden door kerk of overheden. Voor 1594 was het de Index librorum prohibitorum die bezit en gebruik van bepaalde boeken verbood, uitgezonderd ten behoeve van studiedoeleinden. In de jaren rond 1540 kwamen sommige van deze werken voor in de Groninger kloosters. De vestiging van de eerste Groninger drukker/uitgever in 1597 vormde het beginpunt van het bestuurlijke censuurbeleid. Tijdens de Republiek werd met name laster bestreden, in de praktijk met maatregelen achteraf. Gedurende de Bataafs-Franse tijd en de Duitse bezetting was er wel sprake van effectieve preventieve censuur in Groningen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.