kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

veenkanalenstelsel

Oost-Groningen kent een
net van kanalen en wijken, ontstaan bij de exploitatie van het hoogveengebied. Naast veenkoloniale turfvaart hadden deze waterwegen veelal een waterbeheersingsfunctie. De hoofdkanalen ontwikkelden zich tot bewoningslinten van cultuurhistorische waarde. Het meest intensief bebouwd zijn de dubbellinten. Veendam-Wildervank met het Ooster- en Westerdiep is hiervan een voorbeeld.

Diverse kanalen en wijken waren voor het begin van de Herinrichting al gedempt, zoals een deel van het Borgercompagniesterdiep en de Kalkwijk.

Hoewel de wijken en kanalen hun transport-

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.