kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Sytzama

Fries adellijk geslacht, waarvan een tak - overigens van weinig betekenis - in de 18de eeuw in Bellingeweer was gevestigd. Hiertoe behoorde de dichteres Clara Feyoena van Sytzama (1729-1807). Haar beste dichtwerk ontstond nadat zij in Overijssel was getrouwd met Baron van Raesfelt van Heemse bij Hardenberg. Hier zou ze tot haar dood blijven.

Het Groninger jeugdwerk Bellingeweerder Uitspanningen (1746) werd door haarzelf en latere critici gekenmerkt als
'schoolmeisjespo√ęzie'. Clara was korte tijd het middelpunt van een soort Muiderkring in Bellingeweer, een reactie van kritische jonge dichters op de gezapige Groninger regentenrijmelarij. Ook had zij in haar Groninger tijd neiging tot wetenschappelijke studie ontwikkeld, waarvan haar latere werk Kort begrip der geschiedenissen van Oud-Griekenland (1802) getuigde. Het gaat hier echter niet om een origineel, maar om een samenvatting uit een bestaand werk.

Clara Feyoena van Sytzama, die uit een Oranjegezind geslacht stamde, schijnt korte tijd met de patriottenbeweging te hebben gesympathiseerd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.