kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Sysen

Groninger regentenfamilie, teruggaand op Hindrik Sisen (Henricus Siso, gest. 1649) uit Emden, predikant te Winschoten en Zuidbroek. Zijn vrouw was een dochter van een Groninger gezworene en taalman (Birza). Hun zoon Johan van 1706) was advocaat, taalman der gezworen gemeente; hij trouwde ook met de dochter
van een gezworene en wist in de Raad door te dringen (1684). Pas zijn zoon Hindrik werd burgemeester.

In de 18de eeuw maakte de familie carrière. De belangrijkste telg der familie was diens gelijknamige zoon Hindrik van Sysen (II) (1706-1800), een pragmaticus die alle wisselingen van de politieke wacht wist te overleven. In 1737 raadsheer geworden, was hij van 1752-1795 bijna voortdurend burgemeester. In de eerste jaren van het Bataafse
bewind was Van Sysen representant van de stad Groningen. Zijn gelijknamige oomzegger Hindrik van Sysen (III) (1726-1794), wiens vader Johan het niet verder had gebracht dan landschrijver van de beide Oldambten, was door zijn moeder erfgenaam van de borg Onnema te Zandeweer. Hoewel zelf met een burgemeestersdochter getrouwd
(Wychel), werd hij slechts raadsheer; hij koos voor een 'jonkerbestaan' op Onnema.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.