kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Julsingha

Geslacht van Drentse oorsprong (Julsinge) dat in 17de en 18de eeuw tot het Groninger regeringscircuit behoorde. Johan van Julsingha (1624-1703) was raadsheer en sinds 1668 voortdurend burgemeester van Groningen. Hij speelde een belangrijke rol als leider van de verdediging van Groningen in 1672.

Uit een (vermoedelijk) andere tak: Jan (Eileris) van Julsingha (1762-1857), veekoopman, veerman en boer te Roodehaan (Warfhuizen). Gematigd patriot, lid kerspelbestuur Wehe (1798), secretaris, later maire, schout en burgemeester van Leens (1810-1828). Lid gemeenteraad en nogmaals burgemeester (1839-1849); daarnaast lange jaren secretaris van het Schouwerzijlvest.

Lit.: IJ. Botke, 'Een monument voor Jan van Julsingha (1762-1857) in de kerk van Wehe', Groninger Kerken 4 (1987) 7-9; K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Comelis (2e dr.; Kollum 1957).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.