kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Imhoff

Geslacht, afkomstig uit Zwaben (13de eeuw). Wilhelm Heinrich Imhoff (1665-1725) Reichsfreiherr sinds 1697, was onder andere diplomaat en drost van Leer in Oost-Friese dienst en Pools-Saksisch Geheimrat. Zijn zoon Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750) klom op in VOC-dienst, was gouverneur van Ceylon, later gouverneur-generaal van Oost-Indië (1740/2-1750). Hij was betrokken bij de zogenaamde Chinezenmoord, maar kreeg eerherstel.

De gelijknamige kleinzoon Gustaaf Willem van Imhoff (1767-1830), in Groningen geboren, was jurist; afgevaardigde ter Staten-Generaal (1794) wegens de stad, secretaris Raad van Financiën van het departement Groningen (1803), secretaris van het Departementaal Bestuur (1805), lid van de staatsraad onder Lodewijk Napoleon en lid van het Wetgevend Lichaam van het Keizerrijk (1811). Hij was geheel een man van de nieuwe tijd, echter door connecties met de gevestigde orde - zijn moeder was een Lewe van Aduard - acceptabel als eerste gouverneur van de provincie Groningen (1814-1830). Hij gold als een autoritair bestuurder. Van Imhoff werd in de Nederlandse adelstand verheven, sinds 1822 met titel baron.

De zoon Gustaaf Willem Hendrik baron Van Imhoff (1801-1890), jurist, was o.a. rechter, raadsheer, president van het Gerechtshof Groningen en burgemeester van Groningen (1849-1853).

Gustaaf Willem, baron van Imhoff

Ned. koloniaal bewindsman, (1705 Leer, Friesland - 1750 Batavia). Van Imhoff vertrok als onderkoopman naar Batavia (1725) en werd lid van de Raad van Indië.
In 1736 werd hij gouverneur van Ceylon, waar hij de rust herstelde. In 1740 naar Batavia teruggekeerd, behoorde Van Imhoff in de Raad van Indië tot de oppositiegroep tegen gouverneur-generaal Valckenier; hij werd door de laatste als gevangene naar Nederland gezonden in verband met de Chinezenmoord, waaraan Valckenier evenmin onschuldig was. Van Imhoff werd in Nederland in het gelijk gesteld en was van 1743-50 gouverneurgeneraal. Hij zorgde voor verbetering van de hygiëne, stichtte het buitenverblijf voor de gouverneurgeneraal, Buitenzorg, en trachtte door uitgifte van gronden kolonisatie van Europese landbouwers in de omgeving van Batavia te bevorderen. Zijn politieke misslagen in Mataram en Bantam veroorzaakten de Derde Javaanse Successieoorlog (1750-53).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.