kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Heemskerckschool

School voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). De school startte in 1939 als heropvoedingsschool van De Aaborg - in de jaren '90 Jeugdzorg Groningen.

De Aaborg was een dochtervereniging van Pro Juventute en was gevestigd aan de Van Heemskerckstraat te Groningen. In 1968 werd de school in een eigen stichting ondergebracht en in 1973 kreeg ze een eigen gebouw op het terrein van De Aaborg. Vanaf 1985 heette ze de Van Heemskerckschool. In 1993 verhuisde ze naar de Haydnlaan 6a. In 1997 werd de school een afdeling van het Pedologisch Instituut Noord-Nederland (PINN).

Observatiehuis 'De Aaborg', 1913 - 1985
Het Observatiehuis was tot 1940 gehuisvest aan de Oosterweg, toen volgde een verhuizing naar nieuwbouw aan de Van Heemskerckstraat

Ontstaan:
Dit observatiehuis werd in december 1912 opgericht door de afdeling Groningen van Pro Juventute. Deze afdeling, in 1908 opgericht als uitvloeisel van de nieuwe Kinderwetten van 1905, kreeg ten doel de bestrijding van de criminaliteit van jeugdige personen in het arrondissement Groningen en bestudering van daarmede samenhangende toestanden en vraagstukken. Om adequaat te kunnen adviseren was een gedegen observatie van de van strafbare feiten verdachte jongeren noodzakelijk. Deze Kinderwetten maakten tevens ingrijpen van de staat mogelijk wanneer ouders hun opvoedende rol niet goed vervulden. Hiervoor werden in 1906 voogdijraden ingesteld, die ook kinderen in het Observatiehuis plaatsten

Beƫindiging:
In januari 1986 volgde de fusie met de Stichting Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen (SNOV)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.