kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Halsema

Oorspronkelijk Halsema, geslacht van boeren, juristen, predikanten en onderwijzers, afkomstig uit Loppersum, tot in de 18de eeuw rooms-katholiek, sedertdien protestant (hervormd en gereformeerd).

Frerick (Fredericus of Frederik Willem van) Halsema (1682-1767) was zilversmid en rooms-katholiek, doch met een calvinistische vrouw gehuwd. Hun kinderen werden protestants opgevoed. Van Halsema bezat door zijn vrouw het Blauwe Huis te Roden en hij kocht later 'Rusthoven' te Wirdum.

De zoon Diderik Frederik Johan van Halsema (1736-1784) was jurist, eigenerfde, geconstitueerd redger in Fivelingo. Hij was rechtshistoricus met taalkundige belangstelling (Groninger woordenlijst), lid van het rechtshistorisch genootschap Pro excolendo iure patrio te Groningen en verzamelde oude rechtshandschriften en publiceerde ook op dat gebied. Zijn belangrijkste werk was Oordeelkundige verhandeling over den staat en regeringsvorm der Ommelanden tusschen den Eems en de Lauwers (1778).

Lit.: G. van Halsema Thzn. 'Genealogie Van Halsema' in: D.Th. Kuiper e.a. (red.), Jaarboek voor de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland I (1987) 136-182.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.