kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van der Hoop van Slochteren

Van der Hoop (ook: Thomassen à Thuessink van der Hoop, Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en: De Wit van der Hoop) is een Nederlandse familie die bankiers en bestuurders voortbracht. De Groningse tak bezat het buitenhuis Fraeylemaborg in Slochteren.

Geschiedenis
De stamreeks begint met Cornelis (van der Hoop) die rond 1560 werd geboren. Diens kleinzoon Bartholomeus van der Hoop († 1699) werd burger van Arnhem. De familie splitste zich later in een Rotterdamse en een Groningse tak.

Abraham Johan van der Hoop (1775-1826), uit Arnhem afkomstig, was raadslid, later (1822) burgemeester van Groningen en tevens lid van de Provinciale Staten. In 1797 trouwde Abraham Johan van der Hoop (1775-1826) met Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink (1776-1859). Zijn vrouw was een halfzuster van de hoogleraar E.J. Thomassen à Thuessink. Een zoon van hen voegde de naam van zijn moeder aan de zijne toe en werd, als Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1809-1852), officier van justitie, de stamvader van de tak Thomassen à Thuessink van der Hoop.

Diens zoon Mr Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1838-1882) werd erfgenaam van de kinderloze eigenaresse van de Fraeylemaborg te Slochteren, Hermanna Louise Christina de Sandra Veldtman (1847). Zij was een halfzuster van Abraham Johan van der Hoop. Tot 1971 bleef de borg in het bezit van de familie Van der Hoop. Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren werd heer van Slochteren c.a. waarna nageslacht zich ook ging noemen Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. De familienaam wordt wel afgekort tot Th. à Th. van der Hoop (van Slochteren).

Bekende personen waren Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952) en zijn vrouw Catharina Cornelia Star Numan (1879-1962). Van der Hoop was advocaat, lid van Provinciale Staten (1907), vervolgens burgemeester van Sappemeer (1917) en Slochteren (1925). Deze Van der Hoops waren de laatste aristocratische borgbewoners in de provincie Groningen.

De familie werd in 1914 opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat.

Wapen
Het wapen van de familie is een goudgeklede vrouw op een blauwe achtergrond, die voor een zilveren anker staat en op haar hand een zilveren duif heeft.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.