kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Van Berchuys

In de 17de en 18de eeuw waren er in Groningen twee families Berghuis, die ambten in het bestuur van de stad en haar jurisdicties hebben bekleed. Een ervan noemde zich later meestal Van Berchuys (Berckhuis). De hoofdman Tjaart (van) Berchuis (1655-1721), kwam in 1710 voor het eerst in de Raad van Groningen.

De zoon uit zijn eerste huwelijk met een achterkleindochter van Ubbo Emmius, Ubbo Emmius van Berchuis (1684-1736) genaamd, was ambtman van het Gorecht, later raadsheer; diens zoon Tjaart (II) (1715-1758) was commies van 's Lands magazijnen, later raad en schepen van 's-Hertogenbosch.
De opvulling van de regeringscolleges in de Generaliteitslanden met protestantse leden geschiedde - noodgedwongen - deels door instroom van buitenaf.

De predikant Ubbo Emmius van Berchuys (II) (1746-1831), van 1780-1831 te Groningen, was een zoon van Tjaart II.

De belangrijkste telg van de familie was Tjaart van Berchuys (III) (1723-1789), een kleinzoon van Tjaart l en diens tweede vrouw. Hij was raadsheer en burgemeester, partijganger en vermeende plaatsvervanger van de Orangistische luitenant-stadhouder A.A. van Iddekinge, met wiens stiefdochter Isabella Anna de Savornin (1738-1786) hij was getrouwd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.