kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

UWV

Aan het begin van de 21e eeuw zorgt de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) voor een nieuwe organisatie van de sociale zekerheid in Nederland. In 2002 fuseren de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en opdrachtgever Lisv tot één organisatie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Arbeidsbemiddeling wordt de taak van het nieuwe Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Per 1 januari 2009 fuseren UWV en CWI. Op werk gerichte activiteiten komen te vallen onder de UWV-divisie WERKbedrijf. Dankzij de krachtenbundeling met CWI en de samenwerking met gemeenten en andere publieke en private partijen, is UWV een onmisbaar onderdeel van het publiek sociaal stelsel.

Cadans

Cadans was de uitvoeringsinstantie van sociale verzekeringen voor met name het midden- en kleinbedrijf. Hield zich bezig met de uitkeringsverzorging van werknemersverzekeringen (ww, wao en Ziektewet). Ze had vestigingen over het hele land, in Groningen in de stad. Ontstond in 1996 uit een fusie van de vroegere bedrijfsverenigingen DETAM (Detailhandel en Ambachten, 1929) en BVG (Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, 1950). In Groningen waren er ca. 5.900 werkgevers bij aangesloten (landelijk 120.000)
met in totaal zo'n 60.000 werknemers (landelijk ca. 1,5 miljoen). Vooral de bedrijfssectoren zorg en welzijn, detailhandel en ambachten, reiniging en grootwinkelbedrijf maken van de diensten gebruik.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.