Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Of mail uw vraag of opmerking over dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Uiterburen

1. Uiterburen (Gronings: Uterboeren) is een buurtschap en streek tussen Zuidbroek en Noordbroek aan de weg Uiterburen in de gemeente Midden-Groningen. Uiterburen wordt gerekend tot Zuidbroek, maar wordt daarvan gescheiden door de A7. De naam is samengesteld uit uiter = buitenwaarts en buren = woningen/woonplaats.

2. Er is ook nog het gehucht Uiterburen in de voormalige gemeente Slochteren ten noordwesten van Schildwolde aan de Uiterburenweg, gekruist door de Uiterburensloot met de Uiterbuurstermolensloot.

Uiterburen-Zuidbroek
Op oudere kaarten wordt het gebied van Uiterburen ook vaak aangeduid als Gockinga naar het gelijknamige hoofdelingengeslacht.

In 1955 werd hier archeologisch onderzoek verricht nadat bij de bouw van een schuur fundamenten van kloosteresteen werden aangetroffen. De omvang van de fundamenten doen vermoeden dat het hier de resten van een versterkte, 15de-eeuws - mogelijk omgracht - steenhuis gaat.Pageviews vandaag: 5.