kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tonnis van Dui9nen

Nederlandse godgeleerde, predikant en letterkundige, geboren te Groningen in 1817, overleden in Mantgum/Schillaard 1857. Van Duinen schreef over het Groninger plattelandsleven en was dichter van verzen in de Groninger Volksalmanak; publiceerde in 1846 als Thineus de Groninger Camera Obscura 'Ons Dorp'.

Studeerde in Groningen, ontving in 1837 eene loffelijke vermelding wegens zijn antwoord op eene Académische prijsvraag, en was achtereenvolgens Hervormd predikant te Surhuisterveen, Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkaveen, - Oudeschoot,- Vledder, - en Mantgum en Schillaard, waar hij den 9den Mei 1857 overleed.

Hij schreef onder anderen: „De Bijbelgids, uitlegkundig handboek voor Christenen (1847-1849)”, - „Ons dorp, schetsen en teekeningen (1846, 2de druk 1848)”, - „Reunie- en Académiefeest, schetsen en mededeelingen (1851)”, - „De kiezer en nog drie andere verhalen (1857, onder den pseudoniem Thineus)”. Hij was lid der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.