kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tine Clevering-Meijerprijs

Sinds 1993 jaarlijkse aanmoedigingsprijs van 5000 Euro en een beeldje van de kunstenaar Eddy Roos voor beoefenaars van amateurkunst in Groningen, beschikbaar gesteld door het Anjerfonds Groningen. Genoemd naar mevrouw T.F. (Trienje Fokeltje) Clevering-Meijer (1914-1981), het eerste vrouwelijke bestuurslid van het provinciale Anjerfonds, actief op het terrein van de klederdracht, borgen en traditionele tuinkunst.

De prijs wordt volgens een bepaald rooster aan wisselende sectoren toegekend, zoals letteren, beeldende kunst, muziek, theater, geschiedenis, natuurbehoud.

Tine Clevering-Meijer had bijzondere kennis van klederdracht, borgen (onder andere Verhildersum) en traditionele tuinkunst (onder andere Domies Toen). Ook in vele andere bestuursfuncties heeft zij deze onderwerpen onder de aandacht gebracht. In 1975 kreeg zij hiervoor de Zilveren Anjer uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard. Tine Clevering was getrouwd met Ru Clevering.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.