kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Theodorus Beckeringh

Theodorus Beckeringh, (Groningen 1712 - Groningen 1790), was een Nederlands advocaat, cartograaf, rechter en regent.. Hij is vooral bekend als ontwerper, tekenaar en graveur van een wandkaart van Groningen met in de rand afbeeldingen van Groninger borgen: 'Kaart of land tafereel der provincie van Groningen en Ommelanden' (1781).

Zoon van Lambertus Beckeringh en Ella Catrina Sijpkens. Studeerde rechten te Groningen en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten in 1738. Vanaf 1738 was hij advocaat bij de Hoge Justitiekamer, sedert 1739 assessor van het Groninger krijgsgericht.

Borgenkaart

Beckeringh is vooral bekend geworden als amateurcartograaf. Waarschijnlijk startte hij in 1748 met zijn levenswerk: Het maken van de eerste gedetailleerde kaart van de provincie Stad en Lande, die net als de 17e-eeuwse Coenderskaart omlijst zou worden door borgen. In 1767 werkte hij deze uit tot een handschriftkaart. In 1777 diende hij bij de Groninger Staten een verzoek in voor een subsidie om de door hem gemaakte landkaart van de Groninger Stad en Ommelanden uit te geven. Hij wilde daarbij een octrooi voor 25 jaar. Beckeringh kreeg 5000 carolusguldens toegekend en een octrooi van vijftien jaar. Zijn Kaart of Land Tafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden werd voor het eerst uitgegeven in 1781, maar is feitelijk de handschriftkaart uit 1767. In de rand van de kaart beeldde hij de Groninger borgen af, vandaar dat de kaart ook wel Borgenkaart wordt genoemd. Hij droeg de kaart op aan erfstadhouder Willem V van Oranje-Nassau, diens wapen is tweemaal op de kaart afgebeeld (in de linker bovenrand en rechtsonder in een cartouche). Van de kaart zijn een aantal voorstudies overgeleverd, die geografische details bevatten die vanwege ruimtegebrek niet op de uiteindelijke kaart staan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.