kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Theodorus Antonides

Theodorus Antonides, (Farmsum 1647 - Westerwijtwerd 1715). Gereformeerd predikant in Westerwijtwerd en Menkeweer (1689-1715). Biblicist en kenner van het Grieks en Hebreeuws. Hij was zeer belezen en beschikte
over een enorme werkkracht. Antonides was een vurig Coccejaan en publiceerde verschillende werken in coccejaanse geest.

Hij publiceerde onder andere De Wonderwerken van Jezus (1692), De Brieven van Petrus en Judas (1694) en Verklaringen over den Zendbrief van den H. Apostel Jakobus (1696).

Hij vertaalde een van de werken van Coccejus, Hoofdsumma der Godgeleerdheid (1696).

Antonides verdedigde het lekenapostolaat en een vrijere eredienst; verschillende classes spraken daarover hun afkeuring uit.

Zijn belangstelling beperkte zich niet tot exegetische uitgaven, getuige zijn (pas in 1732 verschenen) werk over de Olympische spelen: 'Olympia, dat is Olympspeelen der Grieken, nagebootst van den Romeinen, uit oude Griekse en Romeinse schrijvers opgehaalt.'

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.