kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Th. Hart de Ruyterschool

Was een school voor voortgezet speciaal onderwijs te Groningen, verbonden aan een zelfstandige stichting: het Pedologisch Instituut Noord-Nederland 'Van Andel Ripke' (PINN). Aan deze stichting zijn meerdere scholen verbonden; een afdeling 'onderzoek en service' staat de scholen bij met onderzoek, advies en begeleiding voor de leerlingen.

De school vangt leerlingen op die in andere vormen van onderwijs niet of niet goed op hun plaats zijn; het gaat om leerlingen van wie de ontwikkeling wordt bedreigd. Individuele hulp en aangepaste programma's moeten leerlingen uiteindelijk zoveel houvast bieden, dat ze op zo kort mogelijke termijn (terug)geplaatst kunnen worden in het reguliere onderwijs of, waar dat niet mogelijk blijkt, in een andere vorm van speciaal onderwijs dan wel jeugdhulpverlening. Gedurende het eerste jaar van terugplaatsing is begeleiding mogelijk. De school is genoemd naar Theodoor Hart de Ruyter, hoogleraar kinderpsychiatrie te Groningen.

Het Diamant College

2015: Erasmusschool, Van Heemskerckschool en Th. Hart de Ruyterschool gaan samen
De drie scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de stad Groningen gaan in 2014 samen onder een dak. De Erasmusschool, Van Heemskerckschool en de Th. Hart de Ruyterschool houden dan op te bestaan en gaan samen verder onder een nieuwe naam. Alle drie huidige schoolgebouwen zijn in zo'n slechte staat dat is besloten nieuw te bouwen aan de Diamantlaan in Groningen. Er komen naast theorie-, ook praktijklokalen en twee gymzalen in de nieuwbouw. Op het voortgezet speciaal onderwijs zitten kinderen met een psychiatrische en/of gedragsstoornis.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.