kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Teunis Izaaks Hulshoff


Teunis Izaaks Hulshoff (Groningen 1743 - Groningen 1817) was doopsgezind koopman en stijfselfabrikant. Steunde in de patriottentijd het Nationaal Fonds (opgericht voor financiële ondersteuning van in ballingschap verkerende patriotten). Na de omwenteling van 1795 was hij politiek actief op stedelijk, gewestelijk en landelijk niveau als volksvertegenwoordiger en bestuurslid. Hij was gemeenteraadslid (" lid der Vroedschappen") en plaatsvervangend vrederechter.

Teunis Izaaks Hulshoff komt in 1773 voor op een lidmatenlijst van de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen.

Hij trouwt in 1787 met Grietje Willems Hesselink (1747-1803). Hij hertrouwt in 1810 met Trijntje Alberts Hesselink.

Teunis Izaaks Hulshoff, geboren op 6 december 1743, gehuwd, geen kinderen, vroeger koopman en lid van de municipaliteit, doopsgezind, zoon van Izaak Abrahams Hulshoff en Geertje Teunis Hulshoff, broer van Abraham Izaaks Hulshoff, gehuwd eerst in 1787 met Grietje Willems Hesselink (1747-1803), een nichtje van Jacob en Derk Hesselink, later met haar moeder Trijntje Alberts Hesselink, weduwe van W. Hesselink's zoon. Hij overleed op 19 oktober 1817, bijna 74 jaar oud. Zijn tweede vrouw was een zuster van Gilles Menalda's vrouw.

Hij had tot maart 1810 samen met zijn broer een stijfselfabriek gedreven en had zich toen uit zaken teruggetrokken. Het zou daarmee samen kunnen hangen, dat er opvallend veel stadsobligaties op zijn naam staan in het jaar 1810, te zamen fl. 16.500,-. Reeds vroeger trad hij veel meer naar buiten op dan zijn broer.

In de bron "Hoogstaangeslagenen" wordt verwezen naar het boek van Ds. S.K. de Waard over Grijpskerk en Pieterzijl 'Aanteekeningen uit de geschiedenis van doopsgezinden in het Westerkwartier enz.', waarin een lijst van rijke boeren die de kerkbouw (van de doopsgezinde kerk te Pieterzijl) mogelijk maakten. Daarin komen ook voor Teunis I. Hulshoff, stijfselmaker, 2x met een Hesselink getrouwd, met een broer Abraham. Hun ouders waren Hulshoff-Hulshoff geweest.

In 1735 nam Izaak Abrahams Hulshoff (1708-1747) de enige jaren tevoren aan het Hoornsediep opgerichte stijfselmakerij over van Jan de Cleijne. Hulshoff volgde zijn vader dus niet op in diens kleinhandel. Ook deze fabriek was langdurig in doopsgezinde handen, eerst door de zonen Abraham en Teunis, vanaf 1822 door de genoemde vader van H.W. Mesdag.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.