kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

t Hörntje van Jan Piepke

Onregelmatig verschijnende rubriek in het Maandblad Groningen (1928-1947) met verhalen en gedichten van diverse auteurs. De bijdragen waren meestal licht van toon en werden geschreven door onder meer J. Bus, J. Faber, J. Legger, J. Zijl en, vooral, P.J. Werkman.

De rubriek verscheen voor het eerst in juni 1928 (11de jaargang) en verdween, toen er met ingang van jaargang 29 (1947) gekozen werd voor een andere, meer literaire inhoud van het blad en Sien Jensema en Jan Boer de redactie overnamen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.