kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

syndicus

Rechtskundig adviseur in dienst van een stad of van een landschap. In de provincie van Stad en Lande kende men voor 1811 twee syndici: die van de stad Groningen en die van de Ommelanden. Zij adviseerden hun werkgevers in aangelegenheden van wetgeving en juridische kwesties.

In de vergadering van de Staten van de provincie, waarin slechts twee stemmen uit te brengen waren (één voor de stad en één voor de Ommelanden), voerden de syndici vaak als enigen het woord bij het uiteenzetten van standpunten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.