kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stichting Grunneger Toal

Orgaan dat eind 1985 opgericht werd met het dubbele doel, een klankbord te zijn voor de provinciale streektaalfunctionaris (de stichting kwam als zodanig in de plaats van diens Begelaaidenskemizzie) en een koepelorgaan van alle organisaties die zich bezig houden met aspecten van de Groningstalige cultuur.

De stichting werd gedurende tien jaar gesubsidieerd door de Provincie Groningen die het streektaalfunctionarisschap had ingesteld.

Bij de oprichting van het Bureau Groninger Taal en Cultuur verhuisde de stichting Grunneger Toal van Groningen en nam met andere instellingen haar intrek in het juist opgerichte Grunneger Cultuurcentrum in Scheemda (1995). Sindsdien is de stichting voornamelijk nog een koepelorganisatie waarin enkele malen per jaar wordt overlegd en waarbij het Bureau ook aanwezig is.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.