kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

station Zuidbroek

In 1868 werd, ten zuiden van het Winschoterdiep, door de
Staat de spoorlijn Groningen-Winschoten aangelegd. In dit zelfde jaar werd het station in Zuidbroek gebouwd. Ook in dit jaar werd het spoordok in gebruik genomen, een spoorweghaven gelegen ten zuiden van het spoor en ten oosten van het Muntendammerdiep. Schepen brachten aardappelen, stro, koren en landbouwprodukten uit de omgeving naar het spoor. Omgekeerd werd kunstmest en kalk per spoor aangevoerd en verder per schip naar landbouwers en fabrieken gebracht.
Na de aanleg van de spoorbaan naar Stadskanaal, rond
1908, verloor het dok zijn betekenis. Het vervoer van
goederen ging voortaan met de trein. Van de
opslagloodsen is nog een deel bewaard gebleven, een ander deel is vervangen en heeft een andere functie gekregen.

In 1908 werd er een tweede spoorlijn aangelegd door
Zuidbroek. De plannen behelsden een lijn van Delfzijl naar Zwolle, via Zuidbroek, Stadskanaal, Coevorden en Ommen, met zijtakken naar Almelo en Assen. De NoordOoster-Locaal Spoorwegmaatschappij (NOLS) werd met de aanleg belast. De activiteiten kwamen de landbouw (aanvoer van kunstmest en afvoer van de landbouwprodukten) handel en nijverheid in de streek ten goede, maar de rol van de spoorlijn met betrekking tot het reizigersvervoer werd meer en meer overgenomen door de autobus.

Tussen 1910 en 1935 deden treinen het station Noordbroek
aan. Het station van Noordbroek is gebouwd in 1868.Architect was E. Cuypers, die alle stations langs deze
spoorlijn bouwde. Het station is in de jaren '80 van deze eeuw afgebroken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.