Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

stapelrecht

Recht dat steden geschonken kregen of zich toe-eigenden, dat koopwaren niet doorgevoerd mochten worden voordat ze aldaar opgeslagen en ten verkoop waren aangeboden. De bedoeling was met dit recht handel en nijverheid te bevorderen.

In 1473 sloten alle landschappen tussen Lauwers en Eems een verbond met de stad Groningen over stapelrecht. Alle graan uit de Ommelanden zou niet worden uitgevoerd zonder dat het in Groningen op de markt was aangeboden. Ook mocht in de Ommelanden geen ander bier dan Gronings bier worden gesleten.

In de 16de eeuw werd het stapelrecht stringenter toegepast. Vooral Appingedam, de tweede handelsstad, verzette zich daartegen. Ook het Gorecht en de Oldambten werden onder dit recht gebracht. Na de Reductie van Groningen
van 1594 behield Groningen haar stapelrecht, maar kreeg Appingedam ook een korenstapel en vrije handel in vette waren.

Het stapelrecht bleef een van de oorzaken van de geschillen tussen stad en Ommelanden. In het begin
van de 19de eeuw werd het pas afgeschaft.


Pageviews vandaag: 18.