kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stadt Collegium Musicum

Muziekgezelschap in de stad Groningen, dat van 1683 tot 1771 heeft bestaan. In diverse Nederlande steden werden in de tweede helft van de 17de eeuw soortgelijke muziekgezelschappen onder deze naam opgericht. Ze bestonden uit leden van de welgestelde burgerij, al dan niet aangevuld met enkele stadsspeellieden. Het musiceren was even belangrijk als het sociale aspect van de muziekavonden, waarop meestal ook gegeten en gedronken werd.

Het Collegium Musicum was bedoeld voor de meer serieuze muziekbeoefening. De leden oefenden thuis muziekstukken en speelden die vervolgens voor elkaar. Vermoedelijk waren de leden van het Collegium vooral afkomstig uit de hogere kringen van de stad. Musiceren was daar acceptabel. Zij bespeelden vooral blaas- en strijkinstrumenten, geen toetsinstrumenten. Muziekinstrumenten lijken overigens in het hele gewest Stad en Lande geen gemeengoed te zijn geweest, ook al suggereert het bestaan van het Collegium Musicum anders. In adellijke inventarissen kwamen ze zelden voor. In de tweede helft van de
achttiende lijkt daar bij de stedelijke doopsgezinden wat verandering in te komen. In een enkel geval bezaten zij muziekinstrumenten.

De bijeenkomsten waren aanvankelijk besloten. Openbare concerten werden pas vanaf de tweede helft van de 18de eeuw gegeven.

Het Stadt Collegium Musicum kwam eens in de veertien dagen bijeen, het lidmaatschap kostte een daalder per jaar. Op de bijeenkomsten mocht niet meer dan een 'halve tonne biers' genuttigd worden, dansen was verboden.

Uit repertoire- en inventarislijsten blijkt dat het collegium beschikte over een orgelpositief van Arp Schnitger en een Vlaams klavecimbel. Men speelde Italiaanse, Zuid- en Noord-Duitse muziek. De Italiaanse werken (Vivaldi, Vitali, Corelli) betrok men van muziekdrukkers in Amsterdam, de Noord-Duitse (Buxtehude, L├╝beck, Telemann) werden vermoedelijk ingebracht door de organist J.W. Lustig.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.