kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stad en Lande

Stad en Lande is de oude naam voor de provincie Groningen die tot laat in de 19e eeuw werd gehanteerd. De naam is ontstaan toen de Stad en de Ommelanden na de reductie van Groningen samen als zevende gewest toetraden tot de Republiek. Tot de 19e eeuw bestonden er grote tegenstellingen en spanningen tussen de Stad en de Ommelanden. Toen deze verdwenen werd de naam Groningen ook acceptabel voor het gebied om de Stad.

Stad en Lande is ook de naam van de vereniging, opgericht in 1924, met als doel om de geschiedbeoefening van de Stad Groningen en de Ommelanden te bevorderen. Aanvankelijk functioneerde ze als afdeling van de vereniging Groningen, maar in 1929 volgde verzelfstandiging. De banden met het meer op de spreektaal gerichte Groningen werd niet geheel verbroken. In het Maandblad Groningen werd plaats ingeruimd voor historische bijdragen en werd de redactie door een vertegenwoordiger van Stad en Lande versterkt. Een te sterke gerichtheid op de streektaal en het geringe wetenschappelijke karakter van het Maandblad was reden om in 1949 de Algemeene Vereniging Grunnen te verlaten. Gedurende alle jaren is de vereniging trouw gebleven aan haar oorspronkelijke doelstelling en activiteiten. De laatste bestonden vooral uit het organiseren van lezingen en excursies.
Vanaf de jaren '80 breidde Stad en Lande haar wwerkterrien uit. Om de verschillende historische verenigingen in de provincie Groningen te activeren en meer met elkaar in contact te brengen, wordt de jaarlijkse Dag van de Groninger Geschiedenis gehouden. Tal van (streek)historisch geïnteresseerden ontmoeten elkaar, er vinden lezingen plaats en regionaal-historische verenigingen presenteren zich.
Sinds 1991 geeft de vereniging onder de verenigingsnaam een cultuurhistorisch tijdschrift uit, dat vier keer per jaar verschijnt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.