kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sjoerd Leiker

Sjoerd Leiker (Drachten 1914 - Hoorn 1988) was een journalist, schrijver, dichter en verzetsman. Zijn verhalen, gepubliceerd onder het pseudoniem Menno van Haarsma of Simon le Croyant, spelen vaak tijdens de Duitse bezetting en behandelen het conflict tussen macht, geweld en individuele vrijheid. Ontwortelde mensen staan vaak centraal.

Verhuisde in 1929 naar Groningen waar hij in 1933 zijn kweekschoolopleiding afrondde. Later behaalde hij nog de MO-akte Frans. Hij werkte bij een uitgeverij, in de journalistiek en bij de radio (R.O.N.; Regionale Omroep Noord uit Groningen). Hij debuteerde in 1934 met twee verzen in 'Groningsche dichters' en met een aantal gedichten in De Vrije Bladen.

Leiker trouwde in 1937 met de van origine Hongaarse Margit Kis. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.

Zijn meest bekende werk is de roman Drie getuigen (1944), die verscheen onder het pseudoniem Menno van Haarsma bij de mede door hem opgerichte uitgeverij De Bezige Bij.

Tijdens de oorlog werkte hij samen met Geert Lubberhuizen en hielp hem de illegale uitgeverij op te zetten die later De Bezige Bij zou heten.

In 1948 keerde hij terug naar het Noorden als directeur van de RON. Deze functie vervulde hij tot 1952.

In 1952 ontving Leiker de Hendrik de Vriesprijs.

Van 1952 tot 1955 was hij redacteur van de Friese editie van Het Vrije Volk en van 1955 tot 1967 chef-redacteur.

Na echtscheiding trouwde Leiker in 1953 met Kommerijn Gerittine Kooijmans, weduwe van NSB'er jhr. Johannes Anthony Boreel de Mauregnault. In 1992 stelde de weduwe van Leiker de Sjoerd Leikerprijs in.

Uit onvrede met de koers van De Bezige Bij liet hij sinds 1953 zijn boeken bij andere uitgevers verschijnen.

1971 - Marianne Philipsprijs voor zijn gehele oeuvre
1984 - Piter Jellespriis voor zijn gehele oeuvre

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.