kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sint-Jozefkerk

De Sint-Jozefkathedraal, ook Sint-Jozefkerk, (voluit: de Kathedrale kerk van de H.H. Martinus en Jozef) is de kathedrale kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De Sint Jozefkerk werd in neogotische stijl gebouwd naar ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers, met bijdragen van zijn zoon Joseph. In 1887 werd de kerk in gebruik genomen.


Grotere kaart weergeven

Zij is tevens een van de kerken van de Groningse binnenstadsparochie Sint-Martinus. De kerk is een neogotische driebeukige basiliek met vijfzijdig gesloten koor en een slanke zeszijdige toren met ijzeren spits, in 1886-87 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers gebouwd, voltooid door J.Th.J. Cuypers.

Het oorspronkelijke, buitengewoon rijke meubilair uit de ateliers van Mengelberg en Cuypers-Stolzenberg is nog grotendeels aanwezig; het hoofdaltaar dateert van 1885/1896, het Jozefaltaar van 1888 en het Maria-altaar van 1889. Bij de in 1999 voltooide restauratie zijn enige in 1953 aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.