kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sint Anthony Gasthuis

Gasthuis te Groningen. In 1517 gesticht tussen de twee Oosterpoorten (Rademarkt) ten dele op grond van de Sint-Maartenskerk. Het gasthuis was de enige plaats in de stad waar krankzinnigen werden opgenomen; in 1589 de eerste vermelding van een opname. In 1844 hield het op een dolhuis te zijn, waardoor het gasthuis een grote bron van inkomsten verloor. In 1644 had het al de functie van pesthuis verloren.

Er is geen stichtingsbrief bewaard gebleven. De leiding berustte bij drie voogden die jaarlijks door het stadsbestuur werden benoemd.

Het oudste gebouw was oorspronkelijk de kanselarij van graaf Edzard die in diens kasteel was gebouwd, dat van de ene kant van de straat naar de andere werd overgebracht. De ligging bij de stadsversterkingen bracht regelmatig dreiging met (gedeeltelijke) afbraak met zich mee. In 1695 werd het ingrijpend verbouwd wegens verbreding van de stadswallen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.