kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Simon van Hasselt

Simon van Hasselt (Siddeburen 1900 - Auschwitz 1943) was onderwijzer in Siddeburen op de school waar hij vroeger zelf leerling was. Later was hij hoofd van een school te Haulerwijk in Friesland. In 1941 werd hij door de Duitse bezetter van zijn taak ontheven in verband met zijn Joodse afkomst en werd hij hoofd der school voor Joodse kinderen in Groningen. Deze school werd in 1942 gesloten. Veel leerlingen, ouders en leerkrachten werden opgepakt en weggevoerd naar concentratiekampen.

Via Westerbork werd het gezin Van Hasselt gedeporteerd naar Auschwitz waar Simon, zijn vrouw Geertje en hun dochters Hermi en Sophia op 12 februari 1943 werden vergast.

Van Hasselt publiceerde anoniem of onder initialen vanaf 1928 tot 1935 in het bijblad 'Ter Verpoozing' van het Nieuwsblad van het Noorden eenvoudige Grunneger verskes.

In 1954 werd postuum een dichtbundel van Simon van Hasselt uitgegeven. Op verzoek van de familie, die de herinnering aan hem wilden bewaren, redigeerde K. ter Laan deze gedichten (ingrijpend) tot de uitgave 'Dou de wereld nog mooi was' (Van der Kamp, 1954).

S. van Hasselt
Dou de wereld nog mooi was
Groningen - Erven B. van der Kamp.
In de Zaterdag-editie van het Nieuwsblad van het Noorden verschenen van week tot week korte gedichtjes in Gronings dialect van de in de oorlogsjaren omgekomen hoofdonderwijzer Simon van Hasselt. Soms verdienden ze nauwelijks de naam gedichtjes en waren het niet meer dan rijmpjes. Maar menig Groninger wie het eigen dialect nader stond dan het voor hem moeilijke Nederlands, las ze met genoegen en vond er in tot uitdrukking gebracht, wat hij zelf onder woorden zou hebben willen brengen. Het is dan ook begrijpelijk dat de familie van de schrijver het aandurfde een bloemlezing uit het nagelaten werk uit te geven.
K. ter Laan schreef er een inleiding voor - een ter gedachtenis, waarvan de laatste zinnen, vertaald in Nederlands, luiden: Het is geen grote Kunst. Nee, dat is het inderdaad niet, maar daarvoor wordt het ook niet uitgegeven. Maar het spreekt ons toch aan in zijn ernst en zijn humor en we kunnen het zo goed begrijpen, omdat het is van één van ons. Het is een afscheid.
Bij deze typering en waardering sluiten we ons graag aan.
J.E.N. Ontmoeting. Jaargang 8 (1954-1955)

Websites:
www.joodsmonument.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.