kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sien Jensema

Asina (Sien) Arentine Jensema (1896 Stedum - 1994 Garderen) publiceerde een aantal romans in het Hogelandster dialect. Haar boerderij 'Niehof' in Stedum was het middelpunt van de 'Stemer Kringe', een regionalistisch georiënteerde gespreksgroep, voortgekomen uit bijeenkomsten in de Volkshogeschool te Uithuizen. Met de dichter Jan Boer was Jensema de drijvende kracht achter Maandblad Groningen, een letterkundig tijdschrift dat als doel had het beste wat er in de Groninger streektaal verscheen bijeen te brengen.

Sien Jensema droeg in belangrijke mate bij aan de bevordering van de Groninger taal en cultuur. In 1952 ontving zij de culturele prijs van de Provincie Groningen. In 1994 overleed zij in Garderen (Gelderland), waar ze een tweede woning had.

Sien Jensema publiceerde vanaf 1927 een handvol gedichten in Maandblad Groningen, maar legde zich daarna uitsluitend toe op proza. Eerst korte verhalen, later ook romans.

In 1939 verscheen de novelle Berend Kopstubber. Velen beschouwen haar eerste werk als het hoogtepunt uit haar oeuvre.

Kort voor de oorlog vestigde ze zich in het Veluwse Garderen, waar ze bijna al haar werk schreef.

Na een (ook voor haar eigen gevoel minder geslaagd) uitstapje naar Nederlandstalig proza met Edema's, roman van het Groninger Hoogeland (1941) keerde ze definitief terug naar het Gronings.

Na de oorlog voerde Jensema samen met Jan Boer de redactie van het vernieuwde 'letterkundig tijdschrift' Maandblad Groningen. Na twee jaargangen (1947-1948) hield het tijdschrift op te bestaan.

In 1952 verscheen de omvangrijke roman Hidde Betuun, waarvoor ze de Culturele Prijs van de Provincie Groningen ontving. Hidde Betuun (1952) beschrijft het boerenleven van het begin van de eeuw.

Sien Jensema vertrok in de tijd dat ze als schrijfster begon naar 's-Gravenhage, vooral met het doel om in Leiden colleges bij Albert Verwey te kunnen volgen.

In 1966 verscheen Oelenspaigel in Stad en Ommelanden, gevolgd door het psychologische getinte 'Aalbert' in 1971.

In 1984 werd 'Ruth' gepubliceerd, een vrije bewerking van het gelijknamige bijbelboek, het bezorgde haar de Literaire Prijs van Stichting 't Grunneger Bouk.

In 1989 werden 37 korte verhalen uitgegeven onder de titel Oet 't laand van de olle wieren.
De in 1941 verschenen Nederlandstalige roman Edema's roman van het Groninger Hogeland, verscheen in 2011 als Edemoa's, roman van t Hogelaand, in een Groningse vertaling door Kees Reinders en Fré Schreiber.

Websites:
&bull https://cgtc.nl/sien-jensema/amp/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.