Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

schrijnwerkersfamilie Berenkamp

Abraham Bekenkamp (1717-1808) was schrijnwerker in Groningen; in 1732 werd hij aangenomen als leerknecht bij de Groninger kistenmaker Hendrikus Klein. Hij kwam uit Oldehove en werd in 1743 burger van de stad Groningen. Hij maakte de preekstoelen in de kerken van Losdorp (1775) en Heveskes (1781). In later jaren vervulde hij bestuursfuncties binnen het kistenmakersgilde.

Zijn beide zonen, Lubbertus (1746-1826) en Berent Bekenkamp (1750-1809), waren eveneens schrijnwerker van beroep. Berent Bekenkamp heeft in 1801 de preekstoel van de kerk in Meeden gemaakt en mogelijk het orgel van Oostwold.


Eerste pageview van vandaag: 1