kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 31-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ruurt Hazewinkel Jzn.

Reurt (Ruurt) Hazewinkel jzn (1855 Veendam - Groningen 1940) was een afstammeling van een bekend Veenkoloniaal zeemansgeslacht. Zelf verkoos hij, net als zijn nageslacht, het boekdrukkersvak en legde als courantier de grondslag voor het regionale dagblad het Nieuwsblad van het Noorden.

Na op tal van drukkerijen in den lande zich te hebben bekwaamd, vestigde hij zich in 1883 als boekdrukker in de Jacobijnerstraat in Groningen.

In 1888 werd hij uitgever van het in dat jaar door Joan Nieuwenhuis gestarte Nieuwsblad, een enkele keren per week verschijnende courant, waarvan hij in 1894 een dagblad maakte. Het blad nam voortdurend in bloei toe en in 1903 werd het bedrijf overgebracht naar het gebouw aan het Ged. Zuiderdiep, waar het ook thans nog is gevestigd.

In 1935 werd de Prov. Gron. Ct. in het Nieuwsblad opgenomen. Hazewinkel bleef tot aan zijn dood (1940) in de leiding van het bedrijf, terwijl in 1933 zijn beide zoons tot mede-directeuren werden benoemd.

Hazewinkel werd geboren in een zeemansfamilie in Veendam en trouwde met Geerdina Doewes (geb. 23 april 1870) in Wildervank op 26 juli 1899. Zij was eveneens afkomstig uit een zeemansfamilie en de dochter van scheepskapitein K.E. Doewes. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Jan Abraham (geb. 17 december 1900), Nicolaas (geb. 27 november 1903) en Roelfina (15 augustus 1904), die getrouwd was met mr. W.B.J. Aberson, lid van het Hof van Justitie van Curaçao.

Na de dood van Ruurt Hazewinkel richtten zijn nazaten een beheersmaatschappij op, genaamd Heidehuis Besloten vennootschap. De huidige aandeelhouders van dit bedrijf zijn nog steeds nazaten van Ruurt Hazewinkel. En Heidehuis BV is weer aandeelhouder in het bedrijf Noordelijke Dagblad Combinatie.

Ruurt Hazewinkel (1929-2012)

Ruurt Hazewinkel (Groningen, 30 maart 1929 - Paterswolde, 26 maart 2012) was een Nederlandse uitgever.

Leven en werk
Hazewinkel werd in 1929 in Groningen geboren als zoon van de uitgever van het Nieuwsblad van het Noorden Jan Abraham Hazewinkel en van Johanna Hendrika Scholten. Hij was genoemd naar zijn grootvader, de hierboven genoemde Reurt Hazewinkel, de stichter van het Nieuwsblad van het Noorden. Hazewinkel trad in het voetspoor van zijn vader en zijn grootvader en koos evenals zij voor een bestaan als de uitgever. Hij werd opgeleid aan de Grafische School te Amsterdam en was achtereenvolgens leerling-journalist bij het Algemeen Handelsblad, het Algemeen Dagblad en de Haagsche Courant. Ook volgde hij lessen aan de Groninger Academie Minerva. Hij sloot zich aan bij het kunstenaarscollectief De Ploeg. Samen met zijn neef Frans kreeg hij de leiding over de Hazewinkel Pers, uitgeverij van onder meer het Nieuwsblad van het Noorden. In 1988 bestond de uitgeverij 100 jaar en besloten beiden directeuren om hun functie te beëindigen.

Na zijn pensioen verwierf Hazewinkel naam als mecenas. Met zijn broer richtte hij het Hazewinkelfonds op, dat financiële steun verleent aan mensen in nood in de provincies Groningen en Drenthe (het werkgebied van zijn uitgeverij). Samen met zijn vrouw richtte hij de stichting Beringer-Hazewinkel op dat steun verleent aan culturele zaken, zoals het prentenkabinet en het Ploegpaviljoen in het Groninger Museum en het Drents Museum. Ook financierde hij de reddingboot de Kapitein Hazewinkel van de Nederlandse Redding Maatschappij.

Hazewinkel was getrouwd met de beeldend kunstenares Catherina Hendrika Johanna Beringer Hij overleed in maart 2012 in zijn woonplaats Paterswolde, bijna 83 jaar oud.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.