kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rut Hofman

Rut Hofman (1884-1947) was leider van het lekentoneel in de Stad, toneelspeler en voordrager, regisseur van de rederijkerskamer Groningen, van Eloquentia en van de Grunneger Sproak. Met zijn vrouw trad hij op als Thomasvaar en Pieternel. Groot stimulator van het amateurtoneel en regisseerde bijna alle Groninger amateurtoneelverenigingen. Leidde vanaf 1938 zijn eigen gezelschap, het Ensemble Groningen.

Zijn vereerders boden een levensgrote schilderij van het echtpaar, geschilderd door Johan Dijkstra, aan de Schouwburg aan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.