kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rudolf Albert Ebeling

Rudi Ebeling (Münkeboe, Duitsland 19340) is een naamkundige gespecialiseerd in familienamen, van 1966-1999 verbonden aan het Nedersaksisch Instituut. Hij publiceerde in 1993 een handleiding omtrent geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik van familienamen in Nederland.

Promoveerde in 1984 op een naamkundige en verklarende karakterisering van de familienamen van de Kreis Leer (Oost-Friesland, Duitsland). Redacteur van onder meer de tijdschriften Naamkunde en Driemaandelijkse Bladen. Onder zijn leiding en met zijn medewerking verschenen tussen 1981 en 1987 zeven kaartbladen met Drentse veldnamen, verzameld en bewerkt door Jan Wieringa. Van belang is verder zijn De familienamen in Drente anno 1947. Een retrograde lijst (1987), met een inleiding die het belang van een dergelijke retrograde presentatie van een namenbestand voor de bestudering van de structuur van namen onderstreept.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.