kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

rommelpot

Met de rommelpot, foekepot of foekerommelpot werd op Vastenavond en rond Nieuwjaar (tot in de 19de eeuw) door kinderen zingend langs de huizen gelopen, bedelend om lekkernijen.

De rommelpot werd zo gemaakt: over een aardewerken kom, potje, aker of blik werd een nog vochtige varkensblaas gespannen. In het midden van de blaas was een gat aangebracht waardoor een dikke rietstengel op en neer kon worden getrokken. Dan werd de blaas gespannen en bij de kachel gedroogd. De rietstengel werd met spuug ingewreven. Door met een natte hand het riet op en neer te bewegen en er langs te strijken ontstond een donker geluid foeke, foeke, foeke, vandaar ook de benaming foekepot.

Er zijn uit Groningen enkele tientallen rommelpotkiedjes bekend, in de streek- of in de standaardtaal, sommige meer dan 30 regels lang.

Foeke-foeke rommelpot,
'k heb zo laank mit mien rommelpot gelopen,
'k heb geen geld om brood te kopen,
poddebakkerij, poddebakkerij;
Geef mie 'n centje dan ga'k voorbij.

Dan ga ik naar de heren en laat mijn potje smeren,
Dan ga ik naar de Fransen en laat mijn potje dansen,
Dan ga ik naar de zwarte smid en laat m'n potje wide-widde-wit.

of

Vrouw, 't is in de vasten,
De worsten hangen in de kasten,
Vrouw, geef mij dit,
Vrouw, geef mij dat,k wou, dat ik een stuk van 't varkentje had.

of

Ons Poaske, ons Poaske, en dij komt aan,
Wie zingen en springen der vrolek op aan.
Rood Sottje, Rood Sottje ston achter de deur,
Hai treurde zo zeer, hai treurde zo zeer.
Wie willen nait treuren om 't hemels gebod,
De ingeltjes hebben vreugde bie God.
Mit strobaand, mitstrobaand,
Zo goanen wie noa 't hemels laand.
't Hemelse laand is ver genog,
Doar zingen de ingeltjes 's mörns vroug,
Van 's mörns vroug tot 's oavens loat,
Totdat ter 't klokje tien uren sloat.




Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.