Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

romanogotiek

Bouwstijl uit de middeleeuwen (ca. 1250-1400) volgend op het romaans, waarbij zowel de romaanse rondboogvorm wordt toegepast als ook de gotische spitsbogen en ribgewelven (zie: Gotiek).

De romanogotiek, ook wel laatromaans genoemd, vormt de overgangsperiode tussen de romaanse bouwstijl (tot rond 1200) en de gotiek (vanaf ongeveer 1350), die in heel Nederland voorkomt. Kenmerkend zijn de nissen met vensters (onderste laag). Vooral in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe zijn veel romanogotische voorbeelden te vinden.

De romanogotiek in Groningen en in Ostfriesland wordt als een eigen stijl beschouwd. Voorbeelden zijn de kerken van Leermens, Stedum en Zuidbroek.

Kenmerken van de romanogotiek
- geschilderde decoraties op muren en gewelven
- koepelgewelven (ribben hebben vooral decoratieve waarde)
- hoge, ondiepe blinde nissen
- gevels met kraalprofileringen en siermetselwerk
- nog vaak rondbogen, soms gedrukte spitsbogen
- veel éénbeukige kruiskerken en vrijstaande torens
- hogere muren met (versneden) steunberen.


Pageviews vandaag: 7.