kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Robert Brinkman

Robert Brinkman, (Coevorden 1894 - Rheden 1994), was medicus- fysioloog. Vooral door hem werd Groningen befaamd om de kennis omtrent ademfysiologie en longziekten.

Doorliep de Rijks-HBS in Groningen en werkte reeds als student aan het in 1911 geopende fysiologisch laboratorium, onder leiding van H.J. Hamburger (1859-1924) bij wie hij in 1922 promoveerde.

Vanaf 1918 werkte hij samen met de Hongaarse biochemicus Szent-Györgyi, die later naar Cambridge vertrok en daar de Nobelprijs kreeg voor onderzoek dat hij in Groningen begonnen was en dat resulteerde in de ontdekking van vitamine C.

Dat Hamburger vooral de nadruk legde op de chemische aspecten van de fysiologie of levensverrichtingen heeft de richting van Brinkmans onderzoek definitief bepaald.
Hij werd in 1938 de eerste buitengewoon hoogleraar in de faculteit der geneeskunde voor fysiologische chemie, waarvoor toen ook een laboratorium werd opgericht. Vanaf 1946 was hij gewoon hoogleraar in de fysiologische chemie, in 1956 tevens tot hoogleraar in de
fysiologie.

In 1960 verruilde hij zijn dubbele leerstoel voor een nieuw ordinariaat in de radiopathologie, thans radiobiologie, die zich met therapeutische bedoeling richt op de gevolgen van bestraling.

In 1964 ging hij met emeritaat.

Brinkman was een bezielend, inventief geleerde, naar eigen woorden 'een impulsieve amateur', met een overweldigende ideeënrijkdom waardoor hij wezenlijk bijdroeg aan het leggen van de grondslag voor nieuw fundamenteel onderzoek.
Hij was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Door de congressen die hij organiseerde, kreeg het Groninger pionierswerk snel internationale bekendheid.
Brinkmans betekenis ligt ook hierin dat hij bij onderzoek uitging van klinische waarneming en zijn bevindigen dienstbaar heeft gemaakt aan de klinische geneeskunde.
Hij schiep een omvangrijk oeuvre dat van brede kennis en veelzijdigheid getuigde, onder meer zijn Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden (1928-1930). Omdat hij streefde naar technische toepassingen van etenschappelijke
bevindingen en zich in het bijzonder toelegde op meetmethoden, vervaardigde hij in samenwerking met de medische kliniek diverse apparaten voor metingen.

Op 27 januari jl. is in Velp in zijn honderdste levensjaar overleden Robert Brinkman, emeritus-hoogleraar van de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bronnen:
knaw.nl/DL/levensberichten

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.