kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reinout Bakker

Bakker, Reinout (Minnertsga 1920 - Spanje 1987). Classicus en theoloog. Bakker vertoonde een grote retorische begaafdheid, m.n. in zijn filosofiecolleges voor Mo-A pedagogiek. Hij zette zich in voor filosofieonderwijs op middelbare scholen en was een onvermoeibaar ijveraar voor de bestudering van ethiek en wijsgerige antropologie. Hij verrichtte baanbrekend werk m.b.t. de introductie van de Franse fenomenologie, existentialisme en structuralisme in Nederland.

Bakkers studie (Amsterdam, Leiden en Utrecht) werd onderbroken door zijn internering in Duitsland. In 1954 promoveerde hij in de theologie in Utrecht. Hij was leraar klassieke talen, Hebreeuws en filosofie. Vanaf 1964 was hij hoogleraar wijsbegeerte aan de RUG. In 1983 ging hij met emeritaat als hoogleraar wijsgerige antropologie.

Hij was bekend als schrijver van ingezonden brieven naar NRC en Trouw: 'R. Bakker te Bedum'.

In 1981 ontving hij de Franse onderscheiding 'Officier in de Orde van de Palmes Académique'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.