kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reinier Bogerman

Reinier Bogerman, (Anjum? ca. 1461 - Aken? na 1554) was jurist en medicus.

Hij genoot onderwijs in Groningen (Sint-Maartensschool) en Keulen (Bursa Laurentiana), stond in 1477 ingeschreven aan de juridische en medische faculteiten, en verwierf zijn doctorstitel waarschijnlijk in Italië.

Van 1499-1514 was hij stadssecretaris in Kampen, waar hij na een conflict vertrok; werkte als advocaat bij het Hof van Holland in 's-Gravenhage.
Van 1527-1537 was hij stadssecretaris van Groningen en ten slotte van 1537-1553 pensionaris van Kampen. In beide steden hield hij zich o.a. bezig met het ordenen van het archief.

Hij was tevens notaris, organist, medicus en auteur, zo schreef hij stadsannalen van Kampen en een verhandeling over de herkomst van de Friezen. Ook verzamelde hij Friese rijmspreuken, namen en gezegden. Bogerman verliet Kampen opnieuw na een conflict en vestigde zich daarna waarschijnlijk in Aken.

Reinier Bogerman werd abt van Jerusalem of Gerkesklooster in Friesland en in 1531 syndicus en secretaris van de stad Groningen. Karel V raadpleegde hem over belangrijke aangelegenheden en zond hem in 1537 als gezant naar Lüneburg. In 1550 werd hij pen­sionaris van Kampen, waar hij binnen een kort tijdsbestek het archief in orde bragt. Een werk van hem “Over den oorsprong der Friezen, hunne voornamen en eenige Friesche spreekwoorden” is niet in het licht verschenen. Zijne twee zonen hebben de be­trekking van predikant bekleed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.