Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reductie van Groningen

Herovering van de stad Groningen op de Spaanse landsheer in 1594 door Maurits en Willem Lodewijk van Nassau. Beide graven legden Groningen hun wil op in een Traktaat van Reductie, een verdrag van 'terugvoering'. Daarmee werd bedoeld dat de stad teruggebracht werd naar de kant van de staatsgezinden, de gewesten die zich verzetten tegen hun landsheer Filips II, deze hadden afgezworen en die zich verenigd hadden op grond van de Unie van Utrecht.

De essentie van de Reductie is echter dat de stad en de Ommelanden gedwongen werden samen één provincie te vormen met één bestuur. Voordien hadden beide voortdurend met elkaar overhoop gelegen: ook nu stak het de Omrmelanden weer dat de stad haar 'Privilegien, Liberteyten, Rechten en Vryheyden' mocht behouden. De provincie Stad en Lande werd nu het zevende gewest van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarmee in principe het Nederlandse grondgebied en de Nederlandse Staat gevormd waren.


Pageviews vandaag: 3.