kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

rederij

Organisatie die schepen beheert en exploiteert.


In Groningen kwamen tot in de 20ste eeuw hoofdzakelijk twee vormen van rederij voor. Op de eerste plaats de zogenaamde schipper-eigenaar of kapitein eigenaar. Hierbij is de schipper zowel eigenaar als reder van het schip. Deze rederijvorm bestaat nog steeds in de Groninger scheepvaart.

Ten tweede bestond er, voornamelijk in de 18de en 19de eeuw, de zogenaamde partenrederij. Hierbij was het schip eigendom van verschillende personen die allen een bepaald aandeel of part in het schip bezaten. Het bedrijfsrisico was zo over verschillende personen verspreid: winst en verlies werden naar rato van het aandeel omgeslagen over alle aandeelhouders. Financieel directeur van een partenrederij was de boekhouder. De schipper was meestal partenhouder en kreeg naast zijn aandeel in de winst ook een schippersloon uitgekeerd. Deelname aan partenrederij was in Groningen zeer populair. Het scheepskapitaal werd vaak opgesplitst in parten van 1/8, 1/16, 1/32 en zelfs 1/64 deel. De partenrederij verdween geleidelijk tegen het einde van de

Tegenwoordig worden zowel binnenvaart schepen als kustvaarders geƫxploiteerd door kapitein-eigenaars. Een aanzienlijk aantal schepen is echter ondergebracht in grote rederijmaatschappijen. Voorbeelden hiervan zijn rederij Wagenborg Shipping uit Delfzijl, Seatrade Groningen BV en Feederlines BV, Groningen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.