kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Quedam narracio

Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus, (Een verhaal over Groningen, Drenthe en Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen), is een in het Latijn gesteld anoniem verslag over de vergeefse strijd door de bisschoppen van Utrecht, tot 1232 gevoerd, om hun gezag in het noorden van het Sticht, hun gebied in Drenthe en in de stad Groningen te herstellen.

Voor veel van wat zich dar heeft afgespeeld is de Narracio de enige bron. Daarnaast geeft de contemporaine kroniek van Emo en Menko, abten van Wittewierum, inlichtingen, evenals de omstreeks 1270 geschreven 'Vita Sibrandi'.

De belangrijkste episode in de Narracio is de strijd van bisschop Otto II van Lippe tegen de burggraaf van Coevorden en de Drenten. De nederlaag die de bisschop daarbij leed op 28 juli 1227 in de moerassen bij Ane, 'de meest rampzalige van al onze dagen', heeft het einde van de bisschoppelijke macht in het noorden betekend.

De Quedam narracio is voor het eerst in 1888 uitgegeven door C. Pijnacker Hordijk. In 1977 verscheen een bronnenuitgave met vertaling bij het Historische Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, in 1989 gevolgd door Nederlandse editie van Van Rij e.a.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.